Công nghiệp Tin tức

  • Túi lấy nước tiểu thường được sử dụng cho bệnh nhân tiểu không kiểm soát, hoặc lấy nước tiểu của bệnh nhân trên lâm sàng. Các y tá thường giúp mặc hoặc thay chúng trong bệnh viện. Làm thế nào để làm trống túi lấy nước tiểu dùng một lần nếu chúng đã đầy?

    2022-05-30

  • Phương pháp cannula thở oxy qua mũi đáp ứng nhu cầu đo không xâm lấn áp suất riêng phần CO2 trong hơi thở thở ra. Phát hiện carbon dioxide biểu thị nồng độ CO2 so với thời gian dưới dạng sóng CO2. Việc đặt ống thông ôxy qua mũi Chụp ống thông ống thông mũi không được cản trở việc quản lý các chiến lược điều trị chính đe dọa tính mạng hoặc các chiến lược điều trị khác.

    2022-06-30

 1